Vastuullisuus, yhteisöllisyys ja paikallisuus kunniaan!

Ihmiset ovat entistä tietoisempia matkailun vaikutuksista ympäristöön ja kiinnostus paikallista kulttuuria kohtaan kasvaa. Outokumpu voisi olla edelläkävijä vastuullisen matkailun kehittämisessä.

Vastuullista matkailua kehitetään paikallisten ihmisten, kulttuurin ja ympäristön ehdoilla. Palveluja ostetaan lähialueen yrityksiltä ja matkakohteet palvelevat myös paikallisia ihmisiä. Vastuullista on suosia lähimatkailua.
Lue lisää: Kaivosmuseo.

Matkailun tulisi olla koko yhteisön (kylän, kaupungin, maakunnan) yhteinen asia. Erilaisten ihmisten kohtaaminen avartaa mieltä. Matkailu tuo lisätuloa ja uutta tekemistä myös paikallisille ihmisille. On tärkeää kysyä ja keskustella avoimesti. 

Matkailijat haluavat aitoja kokemuksia,  kulttuuri kiinnostaa. Matkailijayhdistys kannustaa yrityksiä, yhdistyksiä, taiteen tekijöitä ja aktiivisia kuntalaisia tuottamaan omaehtoisia tapahtumia ja elämyksiä.
Lue lisää: Vanhat talot -tapahtuma.